Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Sønderjylland

Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Sønderjylland

 

Der indkaldes hermed til ordinær regionalforsamling i henhold til Dansk Land – Rover klubs vedtægter og med nedenstående dagsorden.

 

Afholdes på: Sluk efter Kro

Tøndervej 16, Vedsted, 6500 Vojens

Lørdag d. 9 februar 2018 Kl. 1000.

 

Regionen er vært med noget at spise, hvorfor bindende tilmelding er nødvendig, hvilket kan ske til Mogens Torp 8676, på tlf. nr. +4553736018 eller mail: mogensgennerstrand@hotmail.comden 28/1-2018.

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.
 6. Regionsledelsens beretning.
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.
 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne..

 1. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.

På valg er formand samt bestyrelsesmedlem

 1. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. På valg
 2. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode. På valg
 3. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.
 4. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
 5. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. På valg
 6. Eventuelt.

 

Emner der ønskes behandlet under punkt 17. Eventuelt skal være Regionsledelsen i hænde senest søndag den 15 JAN 2019. Dette kan gøres ved at fremsende til Mogens Torp mogensgennerstrand@hotmail.com

Fremsendte emne ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også sendes dertil, jfr. sidste dato for dette.

 

Husk at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde, vel og mærke hvis kontingent er rettidigt betalt.

Vel mødt og på gensyn, regionsledelsen Sønderjylland.

Dette indlæg blev udgivet i Tidligere arrangementer og tagget . Bogmærk permalinket.