Indkaldelse til regionalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Sønderjylland

Der indkaldes hermed til ordinær regionalforsamling i henhold til Dansk Land – Rover klubs vedtægter og med nedenstående dagsorden.

Afholdes på: Sluk efter Kro, Tøndervej 16, Vedsted, 6500 Vojens.

Lørdag d. 24. februar 2024 Kl. 1000.

Regionen er vært med noget at spise, hvorfor bindende tilmelding er nødvendig, hvis man vil spise med, hvilket kan ske til Mogens Torp 8676, på tlf. nr. +4553736018 eller mail: mogensgennerstrand@hotmail.com den 09/2-2024.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.

3. Valg af stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

6. Regionsledelsens beretning.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.

10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.

11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.

På valg er kasser og sekretær, samt bestyrelsesmedlem

12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. På valg

13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode. På valg

14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.

15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. På valg

17. Eventuelt.

Emner der ønskes behandlet under punkt 10 a. skal være Regionsledelsen i hænde senest lørdag den 15 JAN 2024. Dette kan gøres ved at fremsende til Mogens Torp mogensgennerstrand@hotmail.com

Hvis fremsendte emne ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også sendes dertil, jfr. sidste dato for dette i vedtægterne.

Husk, at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde, vel og mærke hvis kontingent er rettidigt betalt.

Vel mødt og på gensyn, regionsledelsen Sønderjylland.

Udgivet i Kommende arrangementer, Regionalforsamling | Kommentarer lukket til Indkaldelse til regionalforsamling

Nytårstur 14. Januar 2024

Vi mødes hos ved Biltema i Rødekro kl. 9.30.

Efter velkomst er der afgang mod Løjt og omegn. Der er pause undervejs ved et historisk sted med indlæg ved Carsten Lau Kjærgård. Herefter går turen videre og der er frokost i det grønne. Turen slutter hos Carsten i “æ Bachhus”, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa. Klubben er vært ved en sandwich til frokost, samt lidt mad og drikkelse ved ankomst til Carstens “Bachhus”


Tilmelding senest den 7. januar 2024 til Carsten 20337012 eller Marianne 27225272.

Udgivet i Kommende arrangementer | Kommentarer lukket til Nytårstur 14. Januar 2024

Foredrag Paul Sehstedt

AFLYST Lørdag den 11. november 2023 har vi inviteret Paul til at holde foredrag om sit liv med land roveren. Foredraget finder sted på Stampenborg, Skovbyvej 5, 6230 Rødekro fra kl. 14.00. Klubben er vært ved lidt kaffe/boller mm. og alle er velkomne.

Tilmelding venligst senest den 5. november til Marianne Asmussen 27225272/marianneasmussen56@gmail.com

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Foredrag Paul Sehstedt

Betalingsservice

Husk at melde jer til betalingsservice for kontingent betaling 2024. I kan se linket på DLRK.dk/forum. Der kommer også information herom i næste Oasen.

Udgivet i Forside | Kommentarer lukket til Betalingsservice

Terrænkørsel Søgård Lejren

Region Sønderjylland afholder klubdag i Søgård Lejren lørdag den 9. september fra kl. 10.00-15.00.

Der er frikørsel.

Tilmelding venligst til vores kørselsinstruktør Gert Grønvold på telefon 40252420 eller Kent Rostgaard Johansen på telefon 73834110.

Alle medlemmer er velkommen også fra andre regioner. Husk for at køre selv i terrænet, skal du medbringe dit grønne bevis!!

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Terrænkørsel Søgård Lejren

International Land Rover Dag

Region Sønderjylland inviterer igen til International Land Rover dag søndag den 6. august.
Vi mødes ved Søgård samkørsels plads kl. 10.00 og kører gennem små veje i Aabenraa og Sønderborg kommune og slutter på P-pladsen ved Historiecenter Sønderborg. Medbring madpakke, kaffe mm. Regionen giver kage til kaffen.
Giv et praj om du deltager! Alle er velkommen.
Vel mødt

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til International Land Rover Dag

Klubaften

Region Sønderjylland holder klubaften hos Hanne og Lars Gehlert Johansen, Stampenborg. Kom og deltag i en hyggelig grillaften torsdag den 10. august kl. 17.30. Det er gratis at deltage for medlemmer af region Sønderjylland. Det koster kr. 200,00 for mad og vin/ølsmagning for medlemmer af andre regioner. Tilmelding venligst senest 3.8. til Marianne på 27225272

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Klubaften

Værkstedsdag

26-3-23 kl. 11.30 holder vi værkstedsdag, hos Thomas og Pia I Adelvad.

Så har du et eller andet der skal fixes fx. olieskift eller andre små reparationer etc. Så er muligheden her 🔧🛢Eller bare en hyggelig dag med klubkammerater.Klubben giver hotdogs til frokost, samt en øl eller vand 🍺🌭

Der er adgang til lift og almindeligt håndværktøj Adressen er: Adelvadvej 11, 6240 Løgumkloster. Der er på grund af indkøb, tilmelding senest 22-3-23.

Vel mødt Region Sønderjylland

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Værkstedsdag

Regionsbestyrelse 2023

Region Sønderjylland har dd (4.2.23) afholdt regionalforsamling og bestyrelsen er uændret :

Kent Roostgaard Johansen, Regionsleder – Mogens Torp, sekretær – Marianne Asmussen, kasserer – Thomas Petersen og Lars Gehlert Johansen – bestyrelsesmedlemmer

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Regionsbestyrelse 2023

Regionalforsamling 2023

Der er i dag den 21.12.2022 udsendt indkaldelse til regionalforsamling den 4.2.2023. Såfremt I ikke har modtaget mail, så må I meget gerne sende mig en besked på dengamlestald@bbsyd.dk

Glædelig jul og godt nytår til alle

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Regionalforsamling 2023