Regionsledelsen 2020

Formand 8934 Kent R Johansen
Sekretær 8676 Mogens Torp
Kasserer 7880 Marianne Asmussen

Terræn instruktør 5268 Gert Grønvold